Criterii de eligibiliate

Pentru a fi eligibil sa participati la selectia Universitatii Nationale de Arte Bucuresti pentru Mobilitatile Erasmus 2021-2022, aplicantul trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

• sa fie student al Universitatii Nationale de Arte Bucuresti

• sa fie cetatean cu domiciliu stabil sau rezident in Romania

• sa aiba toate examenele promovate in semestrul anterior aplicatiei (statut de integralist). In functie de caz, daca exista un examen nepromovat din varii motive, aplicantul va da o declaratie pe propria raspundere – semnata de catre profesorul examinator – ca examinarea este posibila inainte de semnarea contractului de mobilitate Erasmus.