Documente

Documente necesare pentru aplicarea la programul de mobilitati Erasmus

Formular aplicatie pentru mobilitate de studii/practica
Contract financiar pentru mobilități Erasmus+ (doar pentru consultare; nu se completează)
Act Aditional Garant
Erasmus Student Charter / Carta studentului in limba engleza
Acord de prelucrare a datelor
Declaratie pe proprie raspundere
CV EUROPASS
Recomandare profesor îndrumător/tutor