Aplică

Aplicații pentru anul universitar 2021-2022, semestrul II

ÎN PERIOADA  11 – 18 OCTOMBRIE 2021 VA AVEA LOC DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU SELECȚIA OCTOMBRIE 2021 (MOBILITĂȚI DE STUDII ȘI PRACTICĂ ÎN SEMESTRUL 2  al anului universitar 2021-2022).

DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE LA BIROUL ERASMUS (INCINTA FADD, LÂNGĂ AMFITEATRU) DOAR ÎN INTERVALUL ORAR 12:00-14:00 (L-V).

La selecție pot participa studenții anilor 2, 3 licență, anii 1, 2 master și doctorat. Anii terminali (3 licență, 2 master) pot aplica doar pentru mobilități de practică.

Afișarea rezultatelor selectiei

–  selecție mobilități de studii și practică semestrul II, an universitar 2021-2022
•Datele vor fi comunicate ulterior

Documente necesare Dosar Aplicație

– FORMULAR APLICAȚIE. *Formularul se descarcă de pe pagina de internet Erasmus+ (www.erasmus.unarte.org / secțiunea DOCUMENTE). În formular numiți 3 universități, în ordinea preferințelor (lista actualizată se găsește la avizierul biroului Erasmus+ și pe site).

– CV EUROPASS, MAXIM 2 PAGINI, ÎN LIMBA ENGLEZĂ;

– RECOMANDARE DE LA PROFESORUL COORDONATOR, SEMNATĂ/AVIZATĂ ȘI DE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT (*modelul de recomandare îl găsiți tot pe pagina de internet Erasmus: www.erasmus.unarte.org secțiunea DOCUMENTE);

-PORTOFOLIU DIGITAL (între 20-30 lucrări, format PDF, maximum 15MB, trimis pe e-mail: erasmus@unarte.ro, *nu trimiteți prin wetransfer sau ca link);

-Studenții de la ITA vor prezenta un proiect de max.5 pagini.

–  2 FOTOGRAFII TIP C.I. SAU PAȘAPORT;

– COPIE C.I.;

– DOVADĂ COMPETENȚE LINGVISTICE (copie diplomă bacalaureat sau altă diplomă echivalentă);

– Acord de prelucrare a datelor (se descarcă din secțiunea Documente de pe site)

– DOSAR de încopciat;

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE.

CONTACT:

E-mail: erasmus@unarte.ro

Tel: 021 529 6602 Erasmus Officer : Cătălina Radu

 

Pentru download-uri, vizitati sectiunea „Documente”