Aplică

ÎN PERIOADA  07 – 18 MARTIE 2022 VA AVEA LOC DEPUNEREA
DOSARELOR PENTRU SELECȚIA 2022 (MOBILITĂȚI DE STUDII ȘI PRACTICĂ ÎN SEMESTRUL 1 al anului universitar 2022-2023). DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE LA BIROUL ERASMUS (INCINTA FADD, LANGĂ AMFITEATRU) DOAR ÎN INTERVALUL ORAR 11:00-15:00 (L-J), 10:00 – 13:00 (V).
La selecție pot participa studenții anilor 1, 2 licență, anul 1 master și doctorat. Anii terminali (3 licență, 2 master) pot aplica doar pentru mobilități de practică.  DOCUMENTE NECESARE:
  • FORMULAR APLICAȚIE.
*Formularul se descarcă de pe pagina de internet Erasmus+ (www.erasmus.unarte.org / secțiunea DOCUMENTE). În formular numiți 3 universități, în ordinea preferințelor (lista actualizată se găsește la avizierul biroului Erasmus+ și pe site).
–         CV EUROPASS, MAXIM 2 PAGINI, ÎN LIMBA ENGLEZĂ;
–         RECOMANDARE DE LA PROFESORUL COORDONATOR, SEMNATĂ/AVIZATĂ ȘI DE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT (*modelul de recomandare îl găsiți tot pe pagina de internet Erasmus: www.erasmus.unarte.org secțiunea DOCUMENTE);
–         PORTOFOLIU DIGITAL (între 20-30 lucrări, format PDF, maximum 15MB, trimis pe e-mail: erasmus@unarte.ro, *nu trimiteți prin wetransfer sau ca link); Studenții de la ITA vor prezenta un proiect de max.5 pagini.
–         2 FOTOGRAFII TIP C.I. SAU PAȘAPORT;
–         COPIE C.I.;
–         DOVADĂ COMPETENȚE LINGVISTICE (copie diplomă bacalaureat sau altă diplomă echivalentă);
–         DOSAR din carton cu dispozitiv metalic de încopciere;
–         Acord de prelucrare a datelor (se descarcă din secțiunea Documente de pe site)
NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE.
CONTACT:
E-mail: erasmus@unarte.ro
Tel: 021 529 6602