Criterii de eligibiliate

Pentru a fi eligibil sa participati la selectia Universitatii Nationale de Arte Bucuresti pentru Mobilitatile Erasmus 2023-2024, aplicantul trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

• sa fie student al Universitatii Nationale de Arte Bucuresti – in cadrul mobilitatilor Erasmus+, studentii cu oportunitati reduse beneficiaza de un top-up (ajutor financiar)al grantului pe baza dovezii eliberate de Secretariat/Serviciu social;

• sa fie cetatean cu domiciliu stabil sau rezident in Romania;

• sa aiba toate examenele promovate in semestrul anterior aplicatiei (statut de integralist) – in functie de caz, daca exista un examen nepromovat din varii motive, aplicantul va da o declaratie pe propria raspundere – semnata de catre profesorul examinator – ca examinarea este posibila inainte de semnarea contractului de mobilitate Erasmus.