Formalități înainte de plecare

– Studenții selecționați vor trebui să realizeze 30 de credite ECTS / Semestru la universitățile gazdă.

– Grantul aferent mobilității poate fi transferat participantului numai într-un cont în EURO, deschis la orice filială a Băncii Comerciale Române (BCR) CNAS

Documentele necesare finalizarii procesului de aplicație și de încheiere a contractului financiar:

Mobilități SMS – Mobilități de Studiu

• Letter of Acceptance (copie sau print dupa email)
• Carte identitate in original + 2 copii
• Act adițional garantare grant mobilitate completat si semnat de catre girant (parinte, frate, sot, etc) (2 exemplare)
• Copii carte identitate girant (2 copii)
• Extras de cont BCR în moneda EURO de la un cont cu card atasat
• Card European de Sanatate CNAS
• Print programa cursuri ce conține și numărul de credite ECTS (necesar pentru completarea Learning Agreement)

Mobilități SMP – Mobilități de Plasament

• Letter of Acceptance* (copie, print dupa email) ce trebuie să includă numele profesorului coordonator de la instituția gazdă
• Carte identitate in original + 2 copii
• Copii carte identitate girant (2 copii)
• Act adițional garantare grant mobilitate completat si semnat de catre girant (parinte, frate, sot, etc) (2 exemplare)
• Extras de cont BCR in moneda EURO de la un cont cu card atasat
• Card European de Sanatate CNAS
• Print programa cursuri ce conține și numărul de credite ECTS (necesar pentru completarea Learning Agreement)
• Dovada calitatii de asigurat cu o asigurare civila si/sau de accident.
• Eseu 1000 de cuvinte privind tematica, obiectivele si activitatile de cercetare ce vor fi efectuate in cadrul mobilității aprobată de profesorul coordonator.

– Beneficiarii de bursă socială sau cei care se califica conform documentelor justificative pot accesa un supliment de grant prin furnizarea documentelor doveditoare.

Pentru download-uri, vizitati sectiunea „Documente”