Biroul Programe Educaționale Comunitare Erasmus

Începând cu anul universitar 2007-2008 Universitatea Națională de Arte București aplică si primeste Carta Erasmus pentru programul de cooperare europeană între instituțiile din învățământul superior.

În fiecare an in jur de trei zeci de studenți au avut posibilitatea să studieze și să desfășoare activități de cunoaștere și apropiere reciprocă în douăzeci și sapte de universității europene cu profil de artă și design. În ultimii ani a crescut și numărul profesorilor care au participat la mobilități de schimburi educaționale reciproce invitați pentru conferințe, cursuri, expoziții și workshop-uri în beneficiul unui proces educativ ofertant, flexibil, calitativ și adaptat pieții de muncă a Europei.

Biroul Programe Educaționale Comunitare Erasmus al U.N.A. București, în conformitate cu modificările de organizare și cu experiența de funcționare a șapte ani în acțiunea mobilități, propune pentru noua Cartă Erasmus+ un program de restructurare și optimizare a resurselor, consiliere a participanților outgouing, de informare și atragere a mobilităților externe incoming.
Obiective instituționale principale sunt: mărirea gradului de internaționalizare a U.N.A. București;
creșterea vizibilității interne și externe prin intermediul programului de mobilități pentru studenți și cadre didactice promovând avantajele experienței de studiu in altă țară, creșterea numărului de contacte internaționale bilaterale pentru studii și plasamente (training universitar) pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, diversificarea spectrului curricular prin schimburi de cursuri, conferințe, workshop-uri și expoziți realizate prin mobilități și programe europene (Erasmus+, SEE) și nu în ultimul rând facilitarea legăturilor masteranzilor și doctoranzilor cu piața muncii.
Prin acțiunile noului Erasmus+ 2014-2020 tineretul angajat în diverse etape de studii din învățământul superior va beneficia de mobilități, stagii, activități destinate să apropie cetățenii europei și să desființeze barierele de limbă prin educație, cultură și civilizație într-o Europă unită, pașnică și prosper.
Vom incepe activitatea de voluntariat pentru activitatile interne de dezvoltare a activitatilor incoming si outgoing si vom crea un contact E.S.N. Romania prin  ERASMUS+ UNA-Body

Carta studentului (ro)
carta studentului (english)